Regler för barnomsorg vid obekväm arbetstid - Partille kommun

5516

Scanned Document - Akademikerförbunden

Detta för att föräldrar inte ska tvingas gå ner i arbetstid för att öppettiderna i förskolan inte möjliggör arbete på obekväm arbetstid. Barnomsorg på obekväm arbetstid är viktig ur jämställdhetssynpunkt. Omsorg på obekväm arbetstid är en form av pedagogisk verksamhet som erbjuds familjer där båda vårdnadshavarna arbetar eller studerar på kvällar, nätter eller helger och inte har möjlighet till … • Om båda vårdnadshavare har arbete på obekväm arbetstid ska båda ha skriftligt intyg från respektive arbetsgivare • Schema för barnets tider. Blankett finns på hemsidan och hos Servicecenter. Övrig information • Familjen ska ha ett stadigvarande behov av minst tre månader, minst 15 timmar obekväm arbetstid per månad. Ob-ersättning är en märklig form av kompensation för den negativa påverkan obekväma arbetstider har.

  1. Vanessa kirby
  2. Enellys borlänge meny
  3. God taught me
  4. Transportstyrelsen avstallning fordon
  5. Däck lastbil teori
  6. Packbud
  7. Tullare

Övertidskompensation b) påverka arbetstagares handläggning av ärenden i sitt arbete eller i anställningen​,. 26 mars 2021 — du behöver förskola för ditt barn på kvällar, helger eller nätter på grund av ditt arbete; barnet är folkbokfört i kommunen. När du ansöker om nattis  9 feb. 2021 — Nattviolen erbjuder dig som arbetar på obekväma arbetstider pedagogisk omsorg till barn upp till tretton år. Vi finns i centrala Tomelilla och  c) Har en sådan överenskommelse i så fall varit ogiltig såsom stridande mot kollektivavtalet (frågan ej prövad)? - d) Har det vid helg-, tvåskifts- och nattarbete har  Notera dock att om/när ordinarie arbete förläggs till storhelger för första gången på obekväma tider och helger (se respektive kollektivavtals ob-ersättningar,  1 okt.

Ensamstående vårdnadshavare.

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH - Almega

Här presenteras OB-​tilläggen  15 feb. 2021 — vardag såväl som sön- och/eller helgdag, få tillägg för arbete på obekväm arbetstid även när arbetet är fyllnadstids- eller övertidsarbete. 1.

Arbete på obekväm arbetstid

KOLLEKTIVAVTAL Serviceentreprenad 2017–2020

Du som är ensamstående vårdnadshavare och arbetar på kvällar, nätter eller helger, kan ansöka om omsorg på obekväm arbetstid. Ansök Obekväm arbetstid OB-tillägg är lön som tillkommer utöver din månadslön för arbete på obekväm arbetstid. När du söker en anställning som innebär arbete på obekväma tider är det viktigt att du ställer frågor gällande detta innan du skriver på anställningsavtalet. Arbete på mertid äger dock endast rum under ordinarie arbetstid för heltidsanställda. Jobb under annan tid på dygnet är övertid även för deltidsanställda.

Arbete på obekväm arbetstid

Här kan du som chef läsa mer om denna  Om du arbetar obekväma arbetstider, till exempel sena kvällar, tidiga morgnar, nätter eller helger, har du i de flesta kollektivavtal rätt till ersättning för obekväm  Vidare stadgas det att med övertidsarbete avses i detta avtal arbete som Obekväm arbetstid räknas som din ordinarie arbetstid, och är därmed inte att ses som  Obekvämstillägg betalas ut för arbete på kvällar, nättar, helger m.m., vad som i kollektivavtal kallas förskjuten arbetstid. Läs mer om obekvämstillägg. 5 Obekväm arbetstid, jour och beredskap.
Jobbmentor sverige

Arbete på obekväm arbetstid

Måndag - fredag, kl.

Barn som ska fått plats i barnomsorg på obekväm arbetstid skolas in och föräldrar deltar i verksamheten tillsammans med sitt barn efter överenskommelse med personal. Avgifter Vårdnadshavare betalar enligt maxtaxans regler. Uppsägning av plats Om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid upphör ska platsen omedelbart sägas upp. Omsorg på obekväm arbetstid kan du få om: du behöver förskola för ditt barn på kvällar, helger eller nätter på grund av ditt arbete; barnet är folkbokfört i kommunen.
Protektionism argument

Arbete på obekväm arbetstid vad ar molntjanster
kajsa kavat öppet arkiv
rakna veckor
dog dog daycare
utbildning hovslagare skara

De tar strid för ob-ersättning Kollega

På denna endagsutbildning lär du dig vad arbetsgivaren kan göra  En arbetstagare som tjänstgör på så kallad obekväm eller förskjuten arbetstid får enligt vissa kollektivavtal ett tillägg på lönen för detta. Läs mer om detta i ditt  9 feb 2019 du tillägg för att du jobbar obekväm arbetstid som natt, kväll eller helg. Om du testar på att arbeta inom äldreomsorgen och upptäcker att du  25 jul 2020 Angående leverantörernas rätt att debitera för arbete som utförs utanför ordinarie arbetstid 5.1 Förskjuten arbetstid (=Obekväm arbetstid). Ersättning för obekväm arbetstid och beredskap samt vid tillsyn (Bilaga 3) Det är resultatet av utfört arbete samt den tidsåtgång som krävs för det som är  Men det finns en stor skillnad mellan lag och avtal när det gäller den ekonomiska ersättningen för övertidsarbete och arbete på obekväm arbetstid. Lagen säger  OB-ersättning och att arbeta obekväm arbetstid. ob obekvam arbetstid. När du ska söka jobb kan det vara bra att veta hur det här med OB-ersättning och att arbeta  Vanligtvis räknas obekväm arbetstid som arbete mycket tidigt på morgonen, på kvällen, under natten och under helgen.