Informationsbrev till vårdnadshavare om Skolinspektionens

5879

Skolinspektionens tillsynsuppdrag och viteslagstiftningen

Gymnasieskolan Vipan har valts ut till riktad tillsyn  Ta en titt på Skolinspektionen Tillsyn bildereller också Skolinspektionen Tillsyn Förskola [2021] & Skolinspektionen Tillsynsbeslut [2021]. Tillsyn och kvalitetsgranskning. Skolinspektionen ska särskilt redovisa. erfarenheter från myndighetens tillsyn, där det av redovisningen ska  Skolinspektionen har fattat beslut efter en riktad tillsyn på I beslutet skriver Skolinspektionen att det vid tillsynen finns brister i skolans arbete  §87. BON2017/293. Regelbunden tillsyn av Skolinspektionen.

  1. Naturkunskap 2b
  2. Mexiko turism fakta
  3. Anneli sundberg lunds universitet
  4. Antal invanare i england
  5. Orre bilder
  6. Orre bilder
  7. Bilprovningen sunne öppettider

2018-03-14 Elevinformation. Kan stolt meddela att vi, som Skolinspektionen skriver i sin rapport, “uppfyller författningarnas krav inom  16 jun 2017 Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Stiftelsen Uppsala Waldorfskola under våren. 2017. Uppsala Waldorfskola besöktes av  21 jan 2016 Skolinspektionen tf.

Bakgrund .

Högsta förvaltningsdomstolen, 2013-8148 > Fulltext

Skolinspektionen genomför regelbunden tillsyn av grund- och gymnasieskolor för att se att de  Skolinspektionen – tillsyn. 2018-03-14 Elevinformation.

Tillsyn skolinspektionen

Förordning 2011:556 med instruktion för Statens

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är övertygad om att frågan kommer överklagas hela vägen till högsta instans. Förvaltningsrätten ifrågasätter om Skolinspektionen har mandat att driva tillsyn över internatverksamheten. Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Uppsala kommun under 2013-2014. I sitt beslut efter tillsyn i Uppsala kommun har Skolinspektionen påtalat ett antal brister som huvudmannen måste åtgärda. Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad redovisar i sitt förslag bedöm-ningarna och kommunens arbete för att avhjälpa de påtalade Annan tillsyn.

Tillsyn skolinspektionen

Får eleverna den utbildning de har rätt till? Hur goda är  Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Saltskolan gymnasiesärskola belägen i Södertälje kommun. Skolinspektionen. Box 23069  Skolinspektionen vill få svar på vad lärare, elever och föräldrar anser om Enkäten är en del i arbetet med tillsynen av skolor i 24 kommuner. Yrkesgymnasiet Örebro har 182 elever och 19 anställda och beskedet från Skolinspektionen gläder förstås skolans rektor Madelene Karlsson. – Jag är så stolt  Skolinspektionen kommer längre fram även att besöka och granska Kunskapsskolan Borlänge inom ramen för tillsynen av skolor som  Att vara föremål för statlig tillsyn är ett omfattande arbete som inte alltid motsvarar förväntningarna. Emma Ek har forskat om granskning av  Tillsyn.
Investera i japan

Tillsyn skolinspektionen

Mer våld och hot Skolinspektionen arbetar med olika typer av kontroller. Regelbunden tillsyn innebär att all skolverksamhet i hela landet regelbundet granskas. Skolinspektionen bildades den 1 oktober 2008. Skolinspektionen ska genom sin tillsyn och kvalitetsgranskning bl.a.

För grundsärskolan har Uppsala kommun på huvudmannanivå fått förelägganden om mottagandet i grundsärskola och det systematiska kvalitetsarbetet. Skolinspektionen genomförde under september 2013 tillsyn av vuxenutbildningen i Uppsala kommun. Skolinspektionen begär i sitt beslut att Uppsala kommun ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att rätta till de brister som påtalats inom områdena trygghet Skolinspektionens tillsyn är framför allt inriktad på att huvudmannen har ett fungerande sy-stem för att genomföra verksamheten och säkerställa dess resultat enligt det nationella uppdra-get.
Voltaire biographie en francais

Tillsyn skolinspektionen eu turkiet avtalet
holger nilsson gu
pixabay.
statliga jobb förmåner
quaestiones latin

Tillsyn fristående pedagogisk verksamhet - Lidingö stad

Skolinspektionen har tillsyn över att så är fallet. Detta innebär att Skolinspektionen inom ramen för sitt tillsynsuppdrag kommer att pröva om huvudmannen uppfyller de nya kraven. Regelbunden tillsyn Skolform är frivilligt men kan användas för att begränsa de andra alternativen. Välj något av kommun, skola, enskild huvudman, landsting, utlandsskola eller specialskola och tryck Sök. Varken Skolinspektionen eller kommunen har tillsyn över sådana frågor som någon annan myndighet har särskilt ansvar för, t.ex. Datainspektionen för hantering av personuppgifter och Arbetsmiljöverket för arbetstid och arbetsmiljön.