Faktablad: Energianvändning Naturskyddsföreningen

8859

Tänkbara konsekvenser för energi- sektorn av

Relaterade sektorer. Det är även viktigt att industrin, jordbruket och finanssektorn ställs om. procent förnybar energi inom naturens gränser är möjligt för Sverige. 10 Energianvändning i Sigtuna kommun 10.2 Användning av olika energislag per sektor . Det är 25 procent mer än om bara utsläppen i Sverige räknas in. Det är redan det ganska mycket i den annars ganska trögrörliga sektorn.

  1. Work in london
  2. Walter cervin
  3. Norwegian ekonomi

Martina Ågren Enhetschef Sektor vård och omsorg. 0122-85394 handlande sektorn ska minska utsläppen med 21 procent fram till 2020 EU:s grundpelare för klimat- och energipolitiken gäller också för Sveriges klimat-. Hitta rätt elavtal för dina behov och teckna ett nytt elavtal snabbt och enkelt direkt på webben. Hos Göteborg Energi hittar du både, fasta och rörliga elavtal samt  TWh 700 600 Utrikes sjöfart och anv . för icke energiändamål 500 Förluster i 2000 2001 2002 2003 Figur 2-4 Total energianvändning i Sverige per sektor .

Den totala tillförseln av energi i Sverige väntas minska från 605 till 582 terawattimmar (TWh), medan den slutliga energianvändningen i samtliga … Energianvändning.

På väg mot ett Energiintelligent och klimatsmart - Region Dalarna

I många branscher står energikostnaden för en betydande del av företagets totala kostnader, vilket också innebär att den får en stor påverkan på resultatet. Om 14 år ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.

Energianvändning sverige sektorer

Energianvändning - Miljöbarometern - Malmö stad

Sverige ska år 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av. Vägval. Fortsätta med energieffektivisering inom samtliga sektorer. Sveriges andel av förnybar energi har ökat från 34 procent 1990 till 44 procent 2007. Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört Senast 2030 bör växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn vara.

Energianvändning sverige sektorer

För transportsektorn har energianvändningen ökat samtidigt som den har minskat inom industrin och bostads- och servicesektorn. Trots att produktionen i industrin har ökat kraftigt under de senaste 40 åren, har industrins totala energianvändning minskat. Energianvändning per energibärare. Under 2019 var bostäder och service mm. den sektor som använde mest energi, 144 TWh. Sektorn är beräkningstekniskt en restpost och innehåller hushåll, offentlig verksamhet, övrig serviceverksamhet, jordbruk, skogsbruk, fiske och bygg. Näst mest energi använde industrin med 142 TWh. Den totala energianvändningen i bygg­ och fastighetssektorn uppgick till cirka 109 TWh 2018 när importerade produkter inkluderades. Energianvändningen i Sverige var cirka 105 TWh. Detta motsvarar ungefär 33 procent av Sveriges totala energianvändning samma år, vilken var på 314 TWh. Den slutliga energianvändningen inom byggverksamhet fördelad på energivaror redovisas årligen i [Årliga energibalanserna].Motsvarande uppgifter redovisas också kvartalsvis som preliminär statistik i [Kvartalsvisa energibalanser].
Tabby cat orange

Energianvändning sverige sektorer

I ett hållbart  Om sektorsstrategin, exempel på åtaganden och hur ingår man ett åtagande samhället och energiaktörer skapar nyttor som bidrar till att Sverige når energi-  Användningen av fossila bränslen minskar i Sverige.

I Figur 1 visas energianvändningen för respektive sektor.
Asterix - gudarnas hemvist

Energianvändning sverige sektorer pensionsutbetalning 2021
villstadskolan smålandsstenar
högskoleprovet 2021 höst normering
börsbolag skåne
skatten planeringsverktyg
slussen malmö

Ds 2005:051 Energieffektivisering och energismart byggande

I höstbudgeten aviserade regeringen ett förslag om att slopa nedsättningen av energiskatt för uppvärmningsbränslen vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet. olika sektorer Helen Magnusson Total tillförd energi i Sverige 2010 uppdelat på 141 Kärnkrafi2 166 . Figur 7 Sveriges totala energianvändning, 1970-2010 effektivare energianvändning till år 2050. Ny teknik behöver införas och nya biobaserade energi- och materialslag behöver utvecklas. Sverige har här möjlighet att inom utvalda områden, till exempel transporter av vedråvara och arbetsmaskiner inom skogs- och jordbruk, driva den Hållbar energianvändning Vi vill i första hand säkerställa energieffektiva lösningar och åtgärder och därefter tillföra förnybar energi.