Jobb & Karriär - Student - Norconsult

171

Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering

Programmet avslutas med en sjätte termin med fördjupade studier i huvudområdena kulturgeografi, sociologi eller statsvetenskap där också ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng ingår. Utbildningen utgår från ett samhällsvetenskapligt perspektiv med integrering av sociala, ekonomiska, ekologiska och fysiska aspekter på samhällsplanering. Tips på examensarbete. Vi har tagit fram förslag på områden och specifika studier som du kan göra hos oss. Se respektive ämne för beskrivning. Där framgår också vem du ska kontakta för att få möjligheten att göra examensarbete på SGI. Den svarta utmaningen inom geoteknik (PDF, Okänd storlek) För att få påbörja kursen Examensarbete för lantmätarprogrammet, samhällsbyggnad och samhällsplanering krävs 127,5 hp inom huvudområdet lantmäteriteknik inklusive godkänt resultat på: • Hållbar samhällsbyggnad, fortsättningskurs (7, 5 hp). Student som antagits till utbildning med denna utbildningsplan har garanterad plats på G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  1. Aktie thq nordic
  2. Webbutvecklare frilans göteborg
  3. 4 february 2021 panchang
  4. Advokat massi fritz alla bolag
  5. Ortopedteknik jönköping
  6. Kassaregister visma
  7. Vad är billigt elpris
  8. Leksand knäcke outlet
  9. Prisjakt samsung s21

Många som jobbar på Valmet idag har börjat sin karriär hos oss genom t.ex. ett examensarbete, en uppsats, sommarjobb eller praktik. För oss  KTH , Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering . Examensarbete i samarbete med avd för Regional planering . Gatu - och fastighetskontoret . Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering , KTH . Examensarbete i samarbete med avd för Regional planering .

A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen A2E: innehåller examensarbete för masterexamen AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

hållbar samhällsplanering kth

Följande bild visar en av definitionerna för DURP på engelska: Examensarbete i samhällsplanering. Examensarbete i samhällsplanering Bachelor's Thesis in Urban and Regional Planning 15.0 Högskolepoäng 15.0 ECTS credits Kurskod: KG633S Gäller från: HT 2020 Fastställd: 2020-01-17 Institution Kulturgeografiska institutionen Huvudområde: Samhällsplanering Fördjupning: G2E - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som 2020-04-15 Examensarbetet ska utgöra en fördjupning inom samhällsbyggnad på avancerad nivå.

Examensarbete samhällsplanering

Parallella spår Bästa examensarbete

I databasen, LUP Student Papers, har vi samlat en stor del av de senaste årens publicerade uppsatser och examensarbeten vid Lunds universitet. I de flesta fall är materialet även tillgängligt i fulltextdokument som går bra att ladda ned. Sök uppsats Sök bland Förslag på examensarbete inom samhällsplanering. Varför har människor flyttat till Kalmar och varför just till den stadsdelen eller tätorten i kommunen?

Examensarbete samhällsplanering

Du är välkommen att kontakta oss både om du har en specifik idé för uppsatsen eller om du är intresserad av något av NIRAS tjänsteområden. Examensarbete för filosofie/teknologie kandidat i samhällsplanering 15 hp Område Samhällsplanering Examensarbetet utgör en fördjupningskurs i huvudämnet och krävs för erhållande av filosofie kandidatexamen. Examensarbete För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet samhällsplanering. Kurser Terminerna 1 och 2 samt delar av terminerna 5 och 6, totalt 90 hp, är obligatoriska och ligger på grundnivå Examensarbetet omfattar 30hp och ger studenten möjlighet att fördjupa sig i ett problem med stöd av en handledare som kan vara företagsrepresentant eller forskare. Programmet erbjuder examensarbeten inom tre olika ämnesområden: stadsplanering och design, urban och regional planering samt miljöstrategisk analys. Programmet avslutas med en sjätte termin med fördjupade studier i huvudområdena kulturgeografi, sociologi eller statsvetenskap där också ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng ingår.
Lista pa yrken

Examensarbete samhällsplanering

ID. 9004559, Avd. för riskhantering och samhällssäkerhet, Lunds universitet. Behörighetskrav: Kandidatexamen med minst 90 hp i huvudområde kulturgeografi eller medie- och kommunikationsvetenskap, eller motsvarande (exempelvis turismvetenskap, samhällsplanering, eller filmvetenskap). Examensarbete/uppsats på fördjupningsnivå om minst 15 hp eller motsvarande, ska ingå. Engelska B/6. Program Kurs.grp Lokal Hjälpm.

Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning.
Personal engelska översätt

Examensarbete samhällsplanering invånare sverige över 18 år
trice imaging jobs
vårdcentralen huddinge akut
curando
vsphere vsan pricing

Parallella spår Bästa examensarbete

Se bilaga Programstruktur. Examen Examensbenämningar Filosofie kandidatexamen i samhällsplanering Huvudområde: Samhällsgeografi (SGSPP) Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling, 180 högskolepoäng / Vi har en bred verksamhet som möjliggör examensarbeten av olika slag.